Speelclub

Leeftijd: 
8 - 10 jaar (2014-2015)

Leiding: Ruben Bossuyt (Homer), Senne Vandezande (Senne) en Thomas Herremans (Andy)

Speelclubbers (8-10 jaar) genieten enorm van spelen. Ze zijn jong maar al iets mondiger. Fantasie vormt nog altijd een deel van de speelclubleefwereld, maar de realiteit neemt meer en meer een centrale plaats in. Speelclubbers hechten veel belang aan een eerlijk spelverloop met een verdiende winnaar, onrechtvaardigheid wekt boosheid op. Ze zijn enorm nieuwsgierig en leren veel bij van hun omgeving, dus ook van hun leiding. Vraag hen echter niet om lang stil te zitten, want speelclubbers bruisen van de energie!

Contactpersoon: Ruben Bossuyt (+32 471 07 65 60)